Совети и Поддршка

СОВЕТИ И ПОДДРШКА
pbc.mk е најголемата специјализирана продавница во синџирот на спорт и здрава исхрана за спортисти, рекреативни спортисти и луѓе кои се грижат за своето здравје. Во нашите продавници ќе најдете високо обучен кадар, кој знае и може да понуди совети за тоа како да ја подорите здравствената состојба и да ја достигнете својата цел во било кој спорт, побрзо и побезбедно.

НАША ЦЕЛ
Да се едуцираат луѓето како да водат активен и здрав живот кој е важен за квалитетот на животот без болести и прекумерна телесна тежина.
Да правилно ја добиат потребната информација за додатоците во исхрана, дека дополнување со вакви производи е потребно за побрзо, поздраво и по сигурно достигнување до саканата цел, а воедно и подобрување на здравствената состојба.
Сите треба да бидеме физички активни, дали било тоа професионално, аматерски, спорт или само пешачење. Тоа ни ја подобрува здравствената и психофизичката состојба.