INSTRUKCIONE SE SI TË KRYENI NJË POROSI

1. Para se ta vendosni produktin në shportë selektoni (nr.1) pastaj klikoni në shportën (nr.2) (shikoni foton nr.1)

foton nr.1

2. Pasi që të perfundoni me zgjedhjen e produkteve tua klikoni në shportën tuaj.3. Që ta konfirmoni porosin tuaj klikoni në "vazhdoni" (shiko foton nr.2)

foton nr.2

4. Selektoni metodat e pagesës.
Vendosni të gjitha informacionet të cilat i keni paraqitur gjatë regjistrimit (shiko foton nr.3)

foton nr.3

Vendosni detaje të rreja në qoftë se dikush tjetër do ta mer ose do ta paguan porosinë (adresa për dërges dhe pagesë duhet të jetë e njejta, adresa mund te jetë tjetër vetëm në qoftë se e paguani produktin online me kartel kreditore) (shiko foton nr.4)

foton nr.4

5. Vendosni adresën per dërges.
Vendosni të gjitha informacionet që i keni shkruajtur kur jeni regjistruar (shiko foton nr.5)

foton nr.5

Vendosni detaje të reja në qoftë se dëshironi të ndryshoni adresën (adresa për dërges dhe pagesë duhet të jete e njejta, adresa mund të jetë tjetër vetëm në qoftë se e paguani produktin online me kartel kreditore) (shiko foto nr.6)

foton nr.6

6. Zgjidheni metodën e dergesës. (shiko foton nr.7)

foton nr.7

7. Zgjidheni metodën e pagesës. (shiko foton nr.8)

foton nr.8

8. Vendoseni numrin e lojalti kartelës në fushën për komente (shiko foton nr.8)

9. Fillimisht selektojeni katrorin Rregulla dhe Kushte (nr.1) pastaj klikoni në "Vazhdo" (nr.2) (shiko në foton me numrin 9)

foton nr.9

10. Vërtetojeni porosinë që të jetë valide (shiko foton me nr.10)

foton nr.10

11. Porosija juaj është valide në qoftë se ju paraqitet kjo pamje (shiko foton me nr.11).

foton nr.11