ИНСТРУКЦИИ КАКО НА НАПРАВИТЕ НАРАЧКА

1. Пред да го ставите производот во кошничка одберете вкус (бр.1) потоа кликнете Во кошничка (бр.2) (погледнете на сл.1)


сл.1

2. Кога ќе завршите со додавање на производи во вашата кошничка, кликнете на вашата кошничка3. За да ја потврдите нарачката кликнете на продолжете (погледнете на сл.2)


сл.2

4. Одбрете ги деталите за наплата
Оставете ги истите информации кои ги имате внесено кога сте се регистрирале (погледнете на сл.3)

сл.3

5. Внесете нови податоци доколку друг ќе ја подигне платената нарачка или ако сакате да биде доставена на нова адреса (адресата за достава и наплата мора да бидат исти, адресата за достава може да биде различна само ако ја платите нарачката онлајн) (погледнете на сл.4), доколку правите нарачка на некоја од тековните понуди или фамили производи, а истата не е платена, нарачката ќе гласи на име на корисникот кој ја поседува ЛОЈАЛТИ КАРТИЧКАТА и истата ќе биде испратена на негова адреса.

сл.4

6. Одберете го вашиот метод на достава (погледнете на сл.5)


сл.5

7. Одберете го вашиот начин на плаќање (погледнете на сл.6)


сл.6

8. Оставете го бројот на вашата картичка во полето за коментар (погледнете на сл.6)

9. Прво селектирајте ја коцката после Услови и правила (бр.1) потоа кликнете на Продолжи (бр.2) (погледнете на сл.7)

сл.7

10. Потврдете ја нарачката за да биде валидна (погледнете на сл.8)

сл.8

11. Доколку одберете плаќање со платежна картица, откако ќе ја потврдите нарачката ќе ви се отвори нов прозорец (сл.9) ве префрла на безбедносна страна за плаќање онлајн плаќање, имаме потпишано договор со НЛБ БАНКА, со што личните информаци за картичката како 16 цифрениот код на предната страна и CVV - три цифрениот код на задната страна на картичката, НИКАДЕ НЕМА ДА БИДАТ ЗАЧУВАНИ, до нив има пристап само банката. 


Сл.9
Прво кликате еднаш на зеленото копче (бр.1), ги внесувате податоците кои се на самата картица (бр.2), CVV2 трицифрен број на задната страна на картичката, без тој број неможете да наптавите онлајн плаќање, одкако ќе ги внесете сите податоци кликнете на копчето CONFIRM ORDER (бр.4), за да ја потврдите нарачката.

12. Вашата нарачка е валидна ако ви се појави следново прозорче (погледнете на сл.10)


сл.10