Инфо за тековни промоции и пакети

Сите понуди се достапни само со наша АКТИВНА ЛОЈАЛТИ КАРТИЦА
Важноста на понудите е со временски карактер и е пишан во текстот на секој пост на нашата фејсбук страница.
Напоменато е дека последните 2 дена (Сабота и Недела), нарачка може да се направи ЕДИНСТВЕНО СО НАРАЧКА И ПЛАЌАЊЕ преку нашата веб страна (опцијата за плаќање се одбира при самата нарачка)

Ако немате креирано профил - КЛИКНИ ТУКА ЗА ДА КРЕИРАШ ПРОФИЛ (ќе имате дополнителни 200ден за лојалти картица + 100ден за транспорт) трошокот е еднократен, со секоја следна нарачка ако сумата ви е поголема од 1500ден, нема да имате дополнителни трошкови за транспорт - ова важи само ако имате наша АКТИВНА лојалти картица.

Услов за да ги зачувате привелигиите е да имате направено 5 сметки или нарачки во период од 1 тековна година (на пр. од 01.01.2019 до 31.12.2019). Доколку имате направено 5 сметки / нарачки во период од 1 тековна година, тогаш ги задржувате правата на фамили попусти, промоции, пакети и акции за во наредната тековна година.