Програма за Препродажба

Perfect Body Center - MK програмот за препродажба е бесплатен и овозможува корисниците да можат да заработат од поставување на реклама за Perfect Body Center - MK или специфични продукти на било кој сопствен сајт. Сите продажби што ќе се остварат од купувачи дојдени преку ваквите линкови ќе бидат запишани и соодветно ќе биде пресметан процент за заработка. Стандардниот процент за заработка изнесува 5%.

За повеќе информации, посетете ја страната со често поставувани прашања или прочитајте ги условите за препродажба.