Гликемички Индекс 1 ком

ВНИМАВАЈТЕ НА ВАШИОТ ГЛИКЕМИСКИ ИНДЕКС

Во зависност од брзината на ослободување на гликозата, храната е опишана како со висока, умерена или ниска гликемија.Гликемичниот индекс (ГИ) го опишува процесот на варење на јагленохидратите и апсорпцијата на гликозата во крвотокот.

Јаглехидратите со висок ГИ брзо се распаѓаат за време на варењето и брзо ослободуваат гликоза, предизвикувајќи гликозен пораст. Јаглехидратите со низок ГИ се распаѓаат побавно и постепено ја ослободуваат гликозата во крвотокот што резултира со пониски нивоа на гликоза и инсулин.


Тестенините се оброк богат со јагленохидрати со висок гликемичен индекс (ГИ). Забележано е дека диетата со висок ГИ го зголемува ризикот од тип 2 дијабетес и CVDs (кардиоваскуларните) заболувања. Во клиничките испитувања докажано е дека Tribitor® помага во намалувањето на гликемичниот индекс на тестенините за 23%. И јадењето со низок ГИ помага да се спречи абдоминална дебелина, прекумерна тежина и желбата за благо.


Јадењето на високо-гликемични оброци може да доведе до инсулинска резистенција и прекумерна тежина. Белиот ориз е храна со висок ГИ. Клинички е потврдено дека Tribitor® помага во намалување на гликемичниот индекс на белиот ориз за 20%.Изгледа вкусно, нели? За жал, белиот леб припаѓа во групата на храна со највисок ГИ. После оброкот тој многу брзо го зголемува нивото на шеќерот и инсулинот, но исто така и многу брзо се намалува. Тоа е моментот поради кој се појавуваат желбите за благо и поспаноста после оброкот. Во клиничките испитувања е докажано дека Tribitor® го поддржува намалувањето на гликемичниот индекс и помага во ублажување на здравствените последици од јадењето на јагленохидрати.