Клинички Испитувања 30 комНауката позади Tribitor®

Наоди од бројни студии укажале дека диетите со низок гликемичен индекс го намалуваат ризикот од дијабетес тип 2 и можат да ја спречат и контролираат абдоминалната дебелина и метаболичките нарушувања.
Диетите со висок гликемичен индекс се поврзани со значително зголемен ризик од кардиоваскуларни заболувања, особено кај жените и дијабетес тип 2.

1. Ma X, Liu J, Song Z, Glycemic load, glycemic index and risk of cardiovascular diseases: Meta-analyses of prospective studies. Atherosclerosis. 2012; 223(2): 491-496 2. Barclay AW, Petocz P, Mcmillan-price J, et al. Glycemic index, glycemic load, and chronic disease risk — a meta-analysis of observational studies. Am J Clin Nutr. 2008; 87(3): 627-637

Tribitor® го намалил индексот на гликемијата до 23%Tribitor® не дозволува пораст на нивото на гликоген и инсулин
Управувањето со гликозата и инсулинот од клучно значење за одржување на севкупниот здрав метаболизам.


1. Clinical study on the reduction of the glycemic index of actual meals (white bread, white rice, noodle soup) with Tribitor® application 15 minutes before the meal; statistically significant reduction of GI; MarMar Investment Ltd. 2. Double blinded, randomized, placebo controlled, cross-over study on the reduction of post-meal glucose and insulin spikes with Tribitor® application 15 minutes before the meal (cornflakes with milk, macaroni and cheese, muffin & yogurt, corn chips & soda); MarMar Investment Ltd. 3. Double blinded, randomized, placebo controlled, cross-over study on the episodes of post-meal hypoglycemia leading to sugar cravings with and w/o Tribitor® application 15 minutes before the meal (corn chips & soda); MarMar Investment Ltd.